מלאו את הטופס ונחזור אליכם

תכנית ייחודית בתחום התורה שבעל פה/תלמוד

רכז: אמנון אברג’ל
בוגר תואר ראשון בהיסטוריה ותואר שני במנהל ומדיניות ציבורית מאוניברסיטת בן גוריון. בעל ניסיון רב במערכת החינוך במגוון תפקידים. מנהל בי”ס מעגלים ומזה 10 שנים חונך מנהלים בראשית דרכם מטעם אבני ראשה ומרצה בקורסי הדרגות הגבוהות במכללת חמדת הדרום.
תכנית דו-שנתית שנה ב בלבד
שעות אקדמיות: 75 שעות
מועד: יום רביעי 16:00 – 19:15
תכנית לפיתוח מקצועי של מורי התושב”ע בדרגות הגבוהות המתמקדת בנושא הערכה לשם למידה. במסגרת ההתמחות יישמו עובדי ההוראה בכיתותיהם את הנלמד, יפעילו תהליכי רפלקציה ביקורתית להערכת ביצועיהם במקביל לקבלת משוב מאחרים )מרצה/מנחה ועמיתים( ויפעלו לשפר את ביצועיהם בתחום הוראת התושב”ע. תכנית הלימודים מכילה תכנים עדכניים וייחודים למורי התושב”ע והתלמוד, במגוון נושאים הקשורים בתחומי היזמות החינוכית ובתחום הערכה לשם למידה המותאמים לסיטואציה החינוכית הייחודית של שיעורי התורה שבעל פה.
קהל היעד: התכנית מיועדת למורי התושב”ע, ההלכה והתלמוד בדרגות 6-8.
שכר לימוד: הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.
מתכונת הלימודים: 75 שעות לימוד בכל שנה.
גמול השתלמות לעו”ה: 75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים

ההרשמה נסגרה