מלאו את הטופס ונחזור אליכם

למידה יישומית משולבת מיומנויות במקצועות התושבע”פ (יסודי)

מרצה: הרב אהרן מרציאנו
מדריך ארצי בתושבע”פ במשך שנים רבות. עוסק בניהול אתר המפמ”ר ובתקשורת בין המפמ”ר למורים. מנהל פורומים מקצועיים בתחום התושב”ע.
תכנית סמסטריאלית
שעות אקדמיות: 30 שעות
אופי הקורס: מתוקשב
הקורס יעסוק בלמידה משמעותית בהוראת המשנה וההלכה. במהלך יחידות הלימוד, נעבור על נושאים מרכזיים תוך מתן דגש על כלים ללימוד ההלכה והמשנה והוראתם. נכיר כלים ללימוד הפרשנים המלווים את המשניות ומהווים חלק אינטגרלי מחומר הלימוד, אמצעים מתודיים להוראה משמעותית ורלוונטית לעולמם של התלמידים ורכישת מיומנויות למידה (תכני הקורס אינם זהים לתכני הקורס בשנה”ל תשע”ז).
קהל היעד
הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.
גמול השתלמות
30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.
שכר לימוד
הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום בסך 65 ₪.

ההרשמה נסגרה