הוראת מחוננים ומצטיינים

לשנת תש”פ

מכללת חמדת הדרום בשיתוף האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך שמחים לבשר על פתיחת תכנית התמקצעות להכשרת מורים להוראת מחוננים ומצטיינים

תנאי סף לקבלה לתכנית:

1 .מורים בפועל, בעלי תעודת הוראה, המלמדים במערכת החינוך הרגילה ו/או במרכזי ההעשרה
למחוננים ומצטיינים, בכיתות המחוננים ובתכניות הייעודיות לתלמידים מצטיינים.
2 .מורים בתכניות הייחודיות למחוננים, שאינם מועסקים ע”י משרד החינוך והמלמדים בפועל
במרכזי העשרה למחוננים ומצטיינים.

התכנית תיפתח בנובמבר 2019 למשך שנתיים ובהיקף של 150 שעות לימוד.
הלימודים בימי ד’ – 16:30 עד 19:45

הלימודים יתקיימו בקמפוס מכללת חמדת הדרום במועצה אזורית שדות נגב, ליד נתיבות.
שכר הלימוד לכל התכנית ממומן על ידי משרד החינוך פרט לדמי רישום בסך 325 ₪ בלבד

לפרטים נוספים

הילה – 08-9937670 | hila@hemdat.ac.il

*שימו לב: בהרשמה חייב לצרף קורות חיים מעודכנים ומכתב המלצה

להרשמה ותשלום לחצו כאן