Rishum-Header-Prof-Dev

טפסי רישום

טפסי רישום מקוונים:

 הורידו את הטופס המבוקש, מלאו את הפרטים (שמרו במחשב) ושלחו בדוא”ל לבת אל:
batmmn@hemdat.ac.il.

טפסי רישום להורדה:

  • טפסי רישום לקורס מורה מתחיל- לחצו כאן. להעביר לידי גב’ מרים עמרוסי
    (אפשרי בפקס 08-9937676 או בדוא”ל: miryama@hemdat.ac.il)
  • סדרי הרשמה – לחצו כאן
  • כתב התחייבות כספית – לחצו כאן
  • הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד (הסתדרות) – לחצו כאן
  • הרשאה לחיוב בהוצאת שכר לימוד (אירגון) – לחצו כאן

לנוחיותכם ניתן אף להוריד את הטופס המבוקש, למלא את הפרטים ולשלוח לפקס: 08-9937676 או לכתובת הדואר: המכללה האקדמית לחינוך ”חמדת הדרום“, היחידה להתפתחות מקצועית, ת.ד 412 נתיבות 80200 , לידי בת-אל.