רכזים

  • טופס ריכוז פרטי ההשתלמות
  • דו”ח סיכום ציונים – כישורי חיים והכלה גננות – לחצו כאן
  • דו”ח סיכום ציונים  – מו”ט – לחצו כאן
  • דו”ח סיכום ציונים  – מורה חוקר את עשייתו – לחצו כאן
  • דו”ח סיכום ציונים  – מורה יוזם ומטמיע תכניות – לחצו כאן
  • דו”ח סיכום ציונים  – קידום יכולת יצירת תרבות בית ספרית מכילה (חינוך מיוחד) – לחצו כאן