סגל קורסי הדרגות הגבוהות

  • דו”ח סיכום כל קבוצות הדרגות הגבוהות – לחצו כאן
  • נהלי עבודה בקורסים להתפתחות מקצועית דרגות 7-9 – לחצו כאן
  • דוחות סיכום שנה”ל – לחצו כאן