מלאו את הטופס ונחזור אליכם

קורסי הדרגות הגבוהות 7-9

מורה יוזם ומטמיע תכניות ייחודיות | פיתוח יזמות וחדשנות בהוראה – יזמות א בפדגוגי א

מטרת העל של הקורס היא לתת הכשרה מקצועית בתחום היזמות ולפתח יוזמות פדגוגיות חדשניות להוראה, וזאת בכדי לשפר את האקלים החברתי בכיתה ולעודד מורים לגוון את שיטות ההוראה. הקורס מאפשר למורים לפתח יוזמות פדגוגיות במסגרת הפיתוח מקצועי שלהם בדרגות השונות.

מורה יוזם ומטמיע תכניות ייחודיות בתחום אקלים חינוכי מיטבי | איתור מצבי סיכון ובניית יוזמה חינוכית מותאמת למניעה וצמצום מצבי סיכון

הקורס יאפשר למשתתפים לבחון את נושא האקלים החינוכי מזווית חדשנית. במהלך הקורס, נגלה כי מצבי סיכון אינם בהכרח המצבים אליהם אנחנו מורגלים להתייחס ככאלה. נלמד כיצד לאתר מצבי סיכון ומצוקה ועל ההבדל ביניהם ולבסוף נגלה כיצד על ידי שיפור האקלים החינוכי אנו יכולים לצמצם מצבי סיכון במסגרת החינוכית בפרט ובחייו של הילד ככלל.

מורה יוזם ומטמיע תכניות ייחודיות בתחום הוראה מותאמת | כלים פרקטיים להוראה דיפרנציאלית בלקויות למידה

במערכת החינוך משולבים כיום ילדים רבים המוגדרים כבעלי לקויות למידה ובעלי לקויות קשב. מן המורה בכיתה נדרשת התייחסות דיפרנציאלית תוך מתן מענה לכל לומד, על מנת להביא למיצוי יכולותיו. מטרת העל של הקורס היא לתת כלים יישומיים בתחום הוראה המותאמת ולהעמיק את הידע בתחום וזאת בכדי לייעל את תהליכי ההוראה בכיתה באמצעות פיתוח יוזמות חדשניות בתחום.

מורה יוזם ומטמיע תכניות ייחודיות בתחום הגישה הרב תחומית | למידה יוצאת מהמסגרת

הגישה הרב-תחומית בהוראה מדגישה את הרעיון של שילוב בין תחומי דעת שונים בהוראה, טיפוח תפיסה מערכתית ולמידה חוויתית בקרב התלמידים. בגישה זו מושם דגש על חשיבה יצירתית כחשיבת רוחב. צורת חשיבה שפתוחה להפתעות, לשינויים ולגילויים חדשים. זוהי צורת חשיבה שמאפיינת את העידן שלנו שבו יש שפע רב של מידע בכל תחום שהוא גם פתוח ונגיש.

מורה יוזם ומטמיע תכניות ייחודיות בתחום הוראה | למידה דיפרנציאלית, לקידום הכיתה ההטרוגנית

מטרת העל של הקורס היא לתת הכשרה מקצועית בתחום היזמות ולפתח יוזמות חינוכיות בנושא הוראה דפרנציאלית ובנושאים שונים, שכלל בית הספר נדרש להם. הקורס מאפשר למורים לפתח יוזמות חדשניות במסגרת הפיתוח המקצועי שלהם בדרגות הגבוהות. ביחידות ההוראה העוסקות בהוראה דפרנציאלית נרכוש כלים פרקטיים אשר יסייעו למורים להתמודד עם מגוון התלמידים בכיתתם, לרבות התלמידים המתקשים.

תכנית ייחודית בתחום הכרת העקרונות התאורטיים והמעשיים של הטיפול באמנות ככלי חינוכי

תכנית לפיתוח מקצועי בדרגות הגבוהות המתמקדת בהכרת העקרונות התאורטיים והמעשיים של הטיפול באמנות ככלי חינוכי, תוך התנסות בחומרים ומתודות רחבות. הלומדים יחוו תהליך, אשר יאפשר התפתחות אישית כיוצרים אינדיבידואליים. במהלך הקורס יילמדו היבטים תאורטיים עיוניים, בנוסף לליווי סדנאות קבוצתיות המעוררות למעורבות אישית, נקיטת יוזמות, וצורך להיות שותף לתהליכי שינוי משמעותיים.

תכנית ייחודית בתחום הוראת השואה כחינוך לערכים

תכנית לפיתוח מקצועי בדרגות הגבוהות המתמקדת בתחום הוראת השואה כחינוך לערכים. זיכרון השואה כמעצב זהות וכהגשמת חברת מופת בישראל- חינוך לערכים של כבוד, אנושיות אכפתיות ואהבת הארץ. זאת, תוך שאיפה לחנך לחברת מופת ערכית, חברה שבה הקבלה והחמלה, הדאגה לאחר, כבודו ושוויון עומדים כנר לרגליה. השואה ותודעתה הפכו לחלק בלתי נפרד מן הזהות היהודית, הישראלית והאנושית.

תכנית ייחודית בתחום התורה שבעל פה/תלמוד

במסגרת ההתמחות יישמו עובדי ההוראה בכיתותיהם את הנלמד, יפעילו תהליכי רפלקציה ביקורתית להערכת ביצועיהם במקביל לקבלת משוב מאחרים )מרצה/מנחה ועמיתים( ויפעלו לשפר את ביצועיהם בתחום הוראת התושב”ע. תכנית הלימודים מכילה תכנים עדכניים וייחודים למורי התושב”ע והתלמוד, במגוון נושאים הקשורים בתחומי היזמות החינוכית ובתחום הערכה לשם למידה המותאמים לסיטואציה החינוכית הייחודית של שיעורי התורה שבעל פה.

תכנית ייחודית בתחום חנ”מ – הוראה מותאמת לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי-ספר רגילים

תפיסת העולם החינוכית-הומניסטית הרואה ערך חינוכי ואתגר בהכלתם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה, ואשר רואה את הילדים המוגבלים כפרטים בעלי זכויות מלאות ושוות לאחרים, עוברת כחוט השני לאורך כל תכנית הלימודים. תכנית הלימודים מיועדת להקנות לאיש החינוך ידע עיוני ומחקרי רחב בתחום והיכרות עם אוכלוסיות של לומדים עם מוגבלויות שונות: קוגניטיביות, נפשיות, חושיות, פיזיות, התנהגותיות ולקויות למידה.

הכשרת “חונך ומלווה מומחה” בדגש על אמנות ה – coaching

תפקידו של “המורה המלווה” / “גננת מלווה” מורכב, ייחודי, שונה מהוראה בכתה ודורש מיומנויות הנחיה והדרכה. קידום מורים ובעלי תפקידים שונים לתפקיד החונכות והליווי – מאפשר לפתח העצמה אישית ויכולת מקצועית חדשה בתחום הפרטני-האישי, בתחום הפדגוגי-דיסציפלינארי ובתחום המערכתי-ארגוני.

תכנית ייחודית בתחום אקלים חינוכי מיטבי

תכנית לפיתוח מקצועי בדרגות הגבוהות המתמקדת בטיפוח אקלים חינוכי מיטבי. אקלים מיטבי הוא מרכיב חיוני המאפשר תהליכי למידה איכותיים בבית הספר, מקדם הישגים ומפחית את מעורבותם של תלמידים בהתנהגויות סיכוניות ובאירועי אלימות. מטרת הקורס היא לחשוף את המשתלמים להיבטים תיאורטיים ומעשיים הכרוכים באקלים חינוכי מיטבי.