מלאו את הטופס ונחזור אליכם

חינוך לחיים במשפחה – יחידה בגרותית לחיים – חלמי”ש

מרצה: הרב חגי כהן
מדריך מחוז דרום – חינוך לחיים במשפחה, עוסק בחינוך שנים רבות. בוגר ישיבת כרם ביבנה, ישיבת עטרת כוהנים ומכללת חמדת הדרום.
תכנית סמסטריאלית
שעות אקדמיות: 30 שעות
מועד: נובמבר 2017 / חשוון תשע”ח
אופי הקורס: מתוקשב (למעט המפגש הראשון)
החינוך לערכי משפחה בחינוך הדתי הוא חלק מדיסציפלינה רחבה הנקראת “חינוך לחיים במשפחה”. העיסוק בנושא זה טומן בחובו אתגרים חינוכיים חשובים ומרכזיים עבור התלמידים, ההורים והמחנכים. כיון שבית הספר שואף לשמש כתובת קבועה לפניות האישיות של התלמידים, יכול מחנך שיודע להתייחס ללבטים של תלמידיו בתחום זה, להיות דמות משמעותית מאוד עבורם. הקורס מתייחס בעיקרו לחינוך להתמודדות בעולם משתנה. במהלך הקורס ילמדו המשתלמים ויכירו גישות, מושגים וכלים תיאורטיים להבנה וניתוח תהליכים וסוגיות חינוכיות; תקשורת מיטבית, גיל ההתבגרות – תהליכי גיבוש הזהות האישית, גבולות ופיתויים, יצרים והתמודדות, הכרת סכנות האינטרנט )רשתות חברתיות, וואטסאפ וכד’( והתמודדות, בניין הזוגיות – לקראת הקמת משפחה ועוד נושאים העשויים לסייע למורים ולהורים, בחיים האישיים ובתהליך הלמידה בכיתות.
קהל היעד
הקו רס מיועד למו רים בחטיבת הביניים ובחטיבה הגבוהה, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.
גמול השתלמות
30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.
שכר לימוד
הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום בסך 65 ₪.

להרשמה לחצו כאן