מלאו את הטופס ונחזור אליכם

התמודדות ומניעה של בעיות משמעת והתנהגות בקבוצה לומדת

מרצה: דורית דויטש
בעלת תואר ראשון ושני בחינוך מיוחד מאוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי בתהליך שיפוט בתחום של חינוך מזווית של תולדות ישראל. משמשת כמומחית תחום במשרד החינוך בנושא “עיצוב התנהגות”, מובילה קורסים וסדנאות מקוונות, בדגש על פדגוגיה חדשנית, פרקטיקה ויישום בהלימה לדרישות החינוך במאה העשרים ואחת.
תכנית סמסטריאלית
שעות אקדמיות: 30 שעות
מועד: נובמבר 2017 / חשוון תשע”ח
אופי הקורס: מתוקשב (למעט המפגש הראשון)
הקורס מיועד לעזור לגננות ולמורים לרכוש את ‘ארגז הכלים’ המאפשר התמודדות עם בעיות משמעת של ילדים ומניעתן בקבוצה לומדת. התמודדות זו מחייבת הפעלת שיקולי דעת מקצועיים המתבססים על תפיסת עולם, עמדות אישיות, ידע חינוכי, כושר מנהיגות, רגישות ומיומנויות מקצועיות של ניהול קבוצת לומדים. המשתתפים יכירו גישות תיאורטיות שונות בנושא משמעת, מודלים להתערבות חינוכית-טיפולית, ילמדו כיצד לזהות את הגורמים להיווצרות בעיות משמעת וייחשפו למגוון כלים להתמודדות יעילה ומקצועית, תוך יישום אסטרטגיות מעשיות להפחתת בעיות משמעת, ולניהול אפקטיבי של כיתה.
קהל היעד
הקורס מיועד לגננות ומורי ביה”ס היסודי במסגרת רפורמת “אופק חדש”.
גמול השתלמות
30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”.
שכר לימוד
400 ₪ (כולל דמי רישום).

להרשמה לחצו כאן