מלאו את הטופס ונחזור אליכם

הוראת מיומנויות התושבע”פ בסביבה לימודית עשירה (יסודי)

מרצה: ר’ אהרון מרציאנו
מדריך ארצי בתושבע”פ במשך שנים רבות. עוסק בניהול אתר המפמ”ר ובתקשורת בין המפמ”ר למורים. מנהל פורומים מקצועיים בתחום התושב”ע.
תכנית סמסטריאלית
שעות אקדמיות: 30 שעות
אופי הקורס: מתוקשב (למעט המפגש הראשון)
העמקה ולמידה משמעותית בהוראת המשנה וההלכה. במהלך יחידות הלימוד יחשפו המשתלמים למספר נושאים מרכזיים בתחום, תוך מתן דגש על כלים ללימוד ההלכה והמשנה והוראתם. יינתנו כלים ללימוד הפרשנים המלווים את המשניות, אמצעים מתודיים להוראה משמעותית ורלוונטית לעולמם של התלמידים ורכישת מיומנויות למידה (תכני הקורס אינם זהים לתכני הקורס בשנה”ל תשע”ז).
קהל היעד
הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.
גמול השתלמות
30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.
שכר לימוד
הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום בסך 65 ₪.

להרשמה לחץ כאן