מלאו את הטופס ונחזור אליכם

פרויקט תכנית אישית למורים בשבתון

פרויקט אישי במסגרת תכנית הלימודים:

במסגרת שנת ההשתלמות מאפשרת קרן ההשתלמות לבצע פרויקט אישי כחלק מתכנית הלימודים, בהיקף של עד 224 שעות שנתיות (8 ש“ש), בשנת השתלמות מלאה. הפרויקט האישי מאושר לבעלי תואר ראשון לפחות וניתן לבצעו במכללת ”חמדת הדרום“. שכר הלימוד בגין הפרויקט יוקדש למימון הנחיה מקצועית ואקדמית אישית, עריכה דידקטית ולשונית וכל שרות אחר, המתחייב מכתיבת הפרויקט וביצועו. שכר הלימוד המקסימלי שיאושר למימון יהיה 25% משכ“ל אוניברסיטאי (שווה ערך לעלות 4 ש“ש).

נושאים אפשריים לפרויקט אישי:

• השתתפות בפרויקט חינוכי/לימודי ביוזמת מנהלי המחוזות במשרד החינוך.
• כתיבת תכניות לימודים מוזמנות ע“י הפיקוח או הנהלת ביה“ס.
• כתיבת חוברות עבודה לתלמידים ו/או חוברות הדרכה למורים, בהמלצת הפיקוח או הנהלת ביה“ס.
• כתיבת ספרי לימוד בהמלצת הפיקוח או הנהלת ביה“ס.
• כתיבת ספרי ילדים, לפי תכנון מראש.
• כתיבת ספרות דידקטית, משחקים חינוכיים וכיו“ב, לפי תכנון מראש.
• כתיבת מחקר מדעי במוסד להשכלה גבוהה.

תהליך אישור הפרויקט האישי:

עובד הוראה בשנת שבתון המעוניין לבצע פרויקט אישי במכללת ”חמדת הדרום“ יגיש בקשה לאישור הפרויקט. טופס בקשה לאישור פרויקט אישי ניתן לקבל במשרדי היחידה להתפתחות מקצועית או באתר הקרנות.