מלאו את הטופס ונחזור אליכם

פיתוח מקצועי ברפורמת עוז לתמורה

תכנית לפיתוח מקצועי לבעלי תפקידים בחטיבה העליונה

רפורמת “עוז לתמורה” כוללת תכנית מקיפה לפיתוח מקצועי של בעלי תפקידים בחטיבה העליונה, טרם הכניסה לתפקיד ובמהלך ביצועו. על פי הסכם “עוז לתמורה” נקבע, כי על כל עובד הוראה המבקש להתמנות לתפקיד, לעבור קורס הכשרה ולמידה טרם הכניסה לתפקיד.

מחנכי כיתה – טרום ותוך תפקידית

הקורס מיועד למחנכי כיתות חדשים, או כאלו המבקשים להיות מחנכי כיתה, אשר, במסגרת הסכמי “עוז לתמורה”, נדרשים לעבור תכנית השתלמות ייחודית במוסדות אקדמיים, לצורך פיתוחם המקצועי. כמו כן, יוכלו להצטרף מחנכים מכהנים, בחטיבה העליונה, אשר מבקשים לשכלל את מיומנויות וידיעותיהם המקצועיות.

הערכת מורים ובעלי תפקידים בבתי ספר על יסודיים

הקורס הינו קורס הכשרה למורים ובעלי תפקידים, מנחים, סגנים בבתי ספר על יסודיים. מדובר בהכשרה לתפקיד הייחודי של הרכז כמעריך. המפגשים יתמקדו בהכשרה מכוונת לפיתוח זהות מקצועית של הרכז כמעריך, בעל ידע ומיומנויות בתחום הערכת עובדי הוראה כתהליכים המקדמים התפתחות מקצועית חדשה. בקורס יינתן דגש על מתן כלי ההערכה, ההזדמנויות והקשיים בתוך מודל ההערכה בחטיבה העליונה; השינוי בתפקיד הרכזים כמעריכים והשפעתו על זהותם המקצועית.

רכזי שכבה – טרום ותוך תפקידית

הקורס מיועד לרכזי שכבה חדשים, או כאלו המבקשים לכהן בעתיד כרכזי שכבה, אשר במסגרת הסכמי “עוז לתמורה”, נדרשים לעבור תכנית השתלמות ייחודית במוסדות אקדמיים, לצורך פיתוחם המקצועי כבעלי תפקידים. כמו כן, יוכלו להצטרף רכזי שכבה מכהנים, בחטיבה העליונה, אשר מבקשים לשכלל את מיומנויות וידיעותיהם המקצועיות.

סגני מנהלים – טרום ותוך תפקידית

הקורס מיועד לסגני מנהלים חדשים, או כאלו המבקשים לכהן בעתיד כסגני מנהלים אשר במסגרת הסכמי “עוז לתמורה”, נדרשים לעבור תכנית השתלמות ייחודית במוסדות אקדמיים, לצורך פיתוחם המקצועי כבעלי תפקידים. כמו כן, יוכלו להצטרף סגני מנהלים מכהנים, בחטיבה העליונה, אשר מבקשים לשכלל את מיומנויות וידיעותיהם המקצועיות.

רכזי מקצוע – טרום ותוך תפקידית

הקורס מיועד לרכזי מקצוע חדשים, או כאלו המבקשים לכהן בעתיד כרכזי מקצוע, אשר במסגרת הסכמי “עוז לתמורה”, נדרשים לעבור תכנית השתלמות ייחודית במוסדות אקדמיים, לצורך פיתוחם המקצועי כבעלי תפקידים. כמו כן, יוכלו להצטרף רכזי מקצוע מכהנים, בחטיבה העליונה, אשר מבקשים לשכלל את מיומנויות וידיעותיהם המקצועיות.

הכשרת רכזי התאמות ולמידה והבחנות בבחינות הבגרות – טרום ותוך תפקידית

הקורס מיועד לרכזי התאמות מכהנים ומורים המיועדים למלא תפקיד רכז התאמות, אשר במסגרת הסכמי “עוז לתמורה”, נדרשים לעבור תכנית השתלמות ייחודית במוסדות אקדמיים, לצורך פיתוחם המקצועי כבעלי תפקידים. כמו כן, יוכלו להצטרף רכזי התאמות מכהנים, בחטיבה העליונה, אשר מבקשים לשכלל את מיומנויות וידיעותיהם המקצועיות.