מלאו את הטופס ונחזור אליכם

מורה יוזם ומטמיע תכניות ייחודיות בתחום הכרת העקרונות התאורטיים והמעשיים של האמנות ככלי חינוכי (מתאים גם למורי החינוך המיוחד)

תכנית דו-שנתית
שעות אקדמיות: 150 שעות
מועד: יום רביעי 19:15 – 16:00

ההתמחות בתכנית, נועדה לפתח את היזמות החינוכית בתחום החנ”מ כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית, שמטרתה היא להשביח את עבודתו של המורה בכיתה ובבית-הספר. משתתפי הקורס נחשפים לתיאוריות בנושאי היזמות החינוכית, מכירים כלים ומושגים באבחון הארגון, רוכשים כלים להערכת היוזמה כדרכים לתיעוד תהליכי הלמידה, מפתחים יכולת רפלקטיבית ניתוחית, מתנסים בתכנון ועשייה, ואף לומדים כיצד לשווק מיזם חינוכי בקהילה. המורים כותבים תכנית למימוש יוזמה חינוכית, על פי נתונים שאספו ובתיאום עם מנהל בית הספר או דמות סמכותית אחרת, ומבצעים אותה במוסד הלימודים. במהלך ההתנסות ביוזמה מפתחים כלים להערכתה ודרכים להטמיעה.

מבנה התכנית

שנה א: לימודים עיוניים 45 שעות + 30 שעות הנחיה, ליווי וכתיבה.
שנה ב: לימודים עיוניים 45 שעות + 30 שעות הנחיה, ליווי וכתיבה.

קהל היעד

התכנית מיועדת למורים, גננות ועובדי הוראה בדרגות 6-8.

חובות

השתתפות פעילה.
הגשת הצעה ליוזמה חדשנית בתום השנה הראשונה.
תיעוד וביצוע היוזמה בשנה השנייה.

דרכי הוראה

הרצאות משתפות, קבוצות דיון, התנסויות ומפגשים בלמידה ברשת באמצעות אתר הקורס, ליווי והנחיה.

שכר לימוד

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.

גמול השתלמות לעו”ה

75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים.
סה”כ 150 שעות.

רציונל התכנית

הכרת העקרונות התאורטיים והמעשיים של סמכות המורים וההורים, הכלה – הבנת הילד ודרכי הגישה אליו, תוך מתן כלים. המורים יתנסו בחומרים ובמתודות רחבות. מטרת ההשתלמות היא להעשיר את ארגז הכלים המקצועי, תוך התנסות בחומרים ומתודות רחבות. הלומדים יחוו תהליך, אשר יאפשר התפתחות אישית כיוצרים אינדיבידואליים. במהלך הקורס יילמדו היבטים תאורטיים עיוניים, בנוסף לליווי סדנאות קבוצתיות המעוררות למעורבות אישית, נקיטת יוזמות, וצורך להיות שותף לתהליכי שינוי משמעותיים.

מטרות הקורס

 • לפתח במורה יכולת יזמות חינוכית תוך פיתוח חשיבה יצירתית ומערכתית, שתכליתה להשביח את עבודת המורה למען קידום יכולת ההכלה ויצירת תרבות בית-ספרית מכילה.
 • לתרום להשבחת עבודת המורה בבית הספר, להשבחת הסביבה הלימודית בה ולקידומו.
 • להתפתח מקצועית בקהילה שיתופית לומדת ומבנה ידע.
 • ללמוד ולהתנסות בתהליכי רפלקציה לשיפור ולפיתוח הלמידה והעשייה החינוכית.
 • להכשיר את המורה כמנהיג, אשר יכולת ההנהגה שלו מבוססת על יכולותיו האישיות והבין אישיות כמחולל יוזמה ושותף לתהליכי שינוי.
 • הכרת העקרונות התאורטיים והמעשיים של לימוד דרכים- וכלים, המסייעים בעבודה עם ילדים בכדי ליצור שינוי משמעותי בעולמו של הילד.

נושאים עיקריים

 • יזמות חינוכית: מטרות, עקרונות וניתוח דוגמאות.
 • הדיאלוג הפרקטי-אקדמי בעבודת ההוראה ובפיתוח פרופסיונאלי של מורים.
 • תהליכי רפלקציה ותרומתם ללמידה ולפיתוח העשייה החינוכית.
 • מעגל הלמידה וההוראה.
 • כלים לתיעוד וסיוע בתהליכי למידה, תכנון ועשייה.
 • להכשיר את המורה כמנהיג, אשר יכולת ההנהגה שלו מבוססת על יכולותיו האישיות והבין אישיות כמחולל יוזמה ושותף לתהליכי שינוי.
 • הכרת העקרונות התאורטיים והמעשיים של לימוד דרכים- וכלים, המסייעים בעבודה עם ילדים.