מלאו את הטופס ונחזור אליכם

למידה משמעותית בהוראת המשנה וההלכה (חט”ב+חטיבה גבוהה) מעגלי המשנה

מרצה: ר’ אהרון מרציאנו
מדריך ארצי בתושבע”פ במשך שנים רבות. עוסק בניהול אתר המפמ”ר ובתקשורת בין המפמ”ר למורים. מנהל פורומים מקצועיים בתחום התושב”ע.
תכנית סמסטריאלית
שעות אקדמיות: 30 שעות
מועד: נובמבר 2017 / חשוון תשע”ח
אופי הקורס: מתוקשב (למעט המפגש הראשון)
השתלמות זאת מוכוונת להוראתה של יחידת הבגרות “במעגלי המשנה”. היחידה תואמת את תכנית הלימודים ומטרתה להקנות למורה העתיד ללמד את היחידה כלים להוראה משמעותית ורלוונטית. במהלך יחידות הלימוד יחשפו המשתלמים לנושאים מרכזיים ביחידה תוך מתן דגש על כלים ללימוד המשנה והוראתה. יינתנו כלים ללימוד הפרשנים המלווים את המשניות ומהווים חלק אינטגרלי מחומר הלימוד, אמצעים מתודיים להוראה משמעותית ורלוונטית לעולמם של התלמידים ורכישת מיומנויות למידה לקראת הבגרות (תכני הקורס אינם זהים לתכני הקורס בשנה”ל תשע”ז).
קהל היעד
הקורס מיועד למורים, במסגרת רפורמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.
גמול השתלמות
30 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.
שכר לימוד
הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום בסך 65 ₪.

להרשמה לחצו כאן