מלאו את הטופס ונחזור אליכם

השתלמויות באמנות

יום שם מרצה שעות שעות לשבתון עלות עלות לשבתון
א’ פסיפס – סמסטר א’ ציפי נחליאלי 16:00-19:15 30 (1 ש”ש) 250 ₪ ללא עלות
יצירה בעקבות יצירה – סמסטר ב’ ציפי נחליאלי 16:00-19:15 30 (1 ש”ש) 700 ₪ ללא עלות
ב’ ציור אינטואיטיבי – סמסטר א’ נעמי ועקנין 14:00-17:00 30 (1 ש”ש) 750 ₪ ללא עלות
פיסול בחוט ברזל – סמסטר ב’ לאה בן יעיש 14:00-17:15 30 (1 ש”ש) 750 ₪ ללא עלות
ג’ טכניקות מסורתיות ועכשוויות באמנות – סמסטר א’ נעמי ועקנין 16:00-19:15 30 (1 ש”ש) 250 ₪ ללא עלות
אמנות בעקבות אמנים – סמסטר ב’ נעמי ועקנין 16:00-19:15 30 (1 ש”ש) 250 ₪ ללא עלות
ד’ תכשיטנות – סמסטר ב’ ציפי נחליאלי 9:00-12:15 30 (1 ש”ש) 750 ₪ ללא עלות