מלאו את הטופס ונחזור אליכם

קורסים דרגות 2-9

יום בשבוע

שם הקורס

היקף שעות

שעות

מרצה

עלות

א’ הילד המאתגר בכיתה ובגן הילדים –סמסטר א’ 30 16:15-19:00 אורי כהן 400 ₪
פרספקטיבה של הילד / הילדה בגן הילדים – סמסטר ב’ 30 16:00-19:15 איריס גלילי 65 ₪
גננות מעריכות (סמסטר ב’) 16:00-19:15 שרה תאומים 65 ₪
ב’ חדשנות בהוראה – סמסטר ב’ 30 נורית גרינגולד 65 ₪
ד’ הגישה הנוירו-התפתחותית בגן הילדים – סמסטר א’ 30 16:00-19:15 יהודית כהן 400 ₪
גננות כמנהיגות (סמסטר א’) 30 16:00-19:15 שרה תאומים 65 ₪