מלאו את הטופס ונחזור אליכם

המפקח ומנהליו – קבוצה סגורה

במסגרת תהליכי ההתפתחות והלמידה למנהלי בתי ספר, חובה על המנהל ללמוד במסגרת “המפקח ומנהליו”. בתהליך זה יילמדו נושאים, אשר יכללו משימות משותפות למפקח ולמנהליו. יישום המשימות יתבצע במהלך השנה. לקראת כל שנה תתקבל החלטה של המחוז והמכון לגבי הנושא הנבחר לשנה זו. מנהל בית ספר ישתתף בתהליך זה בהיקף של 30 שעות בשנה. בשנה”ל תשע”ז תעסוק ההשתלמות בנושא- הובלת מנהלים לקידום למידה משמעותית בביה”ס, בעוד שארבעה מפגשים מרוכזים לכל המפקחים והמנהלים יתקיימו במכללת “חמדת הדרום”.

מובילי ההשתלמות

מפקחי חינוך מחוז דרום/מנהל החינוך הדתי –

  • מר זאב אלדר
  • גב’ סלבי בן הרוש
  • מר אלי אדרי
  • גב’ עליזה לוי
  • מר מיכאל פיקאר