מלאו את הטופס ונחזור אליכם

תכניות ייחודיות בתחום התורה שבעל פה – הערכה לשם למידה

תכנית דו-שנתית
שעות אקדמיות: 150 שעות
מועד: יום רביעי 19:30-16:15

תכנית לפיתוח מקצועי של מורי התושב”ע בדרגות הגבוהות המתמקדת בנושא הערכה לשם למידה. הערכה לשם למידה הל”ל;
(Assessment for learning) היא גישת הערכה שמטרתה לקדם למידה מעמיקה ומשמעותית. גישה זו מבוססת על אסכולות הלמידה הקונסטרוקטיביסטיות (ההתפתחותית והחברתית תרבותית) ועל השתמעויותיהן להוראה המכוונת לסייע ללומדים בהבניית הידע והמיומנויות שלהם ובטיפוח כישוריהם ללמידה בהכוונה עצמית לאורך חייהם, בהתאם ליעדי החינוך במאה ה-21. הל”ל היא הערכה מתמשכת המשולבת בתהליך ההוראה למידה ומעצבת אותו. היא – מבוססת על תפיסת התהליך החינוכי כדיאלוג תלוי הקשר חברתי תרבותי ולפיכך עקרון מרכזי – הוא שיתוף הלומדים בכל שלבי ההערכה.
במסגרת ההתמחות יישמו עובדי ההוראה בכיתותיהם את הנלמד, יפעילו תהליכי רפלקציה ביקורתית להערכת ביצועיהם במקביל לקבלת משוב מאחרים (מרצה/מנחה ועמיתים) ויפעלו לשפר את ביצועיהם בתחום הוראת התושב”ע. תכנית הלימודים מכילה תכנים עדכניים וייחודים למורי התושב”ע במגוון נושאים הקשורים בתחומי היזמות החינוכית ובתחום הערכה לשם למידה המותאמים לסיטואציה החינוכית הייחודית של שיעורי התורה שבעל פה.

מבנה התכנית:

שנה א: לימודים עיוניים 45 שעות + 30 שעות הנחיה, ליווי וכתיבה.
שנה ב: לימודים עיוניים 45 שעות + 30 שעות הנחיה, ליווי וכתיבה.

קהל היעד

התכנית מיועדת למורי התושב”ע והתלמוד בדרגות 6-8.

חובות

השתתפות פעילה.
הגשת הצעה ליוזמה חדשנית בתום השנה הראשונה.
תיעוד וביצוע היוזמה בשנה השנייה (חקירת הפרקטיקה).

דרכי הוראה

הרצאות משתפות, קבוצות דיון, התנסויות ומפגשים בלמידה ברשת באמצעות אתר הקורס, ליווי והנחיה.

שכר לימוד

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.

גמול השתלמות לעו”ה

75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים.
סה”כ 150 שעות.

מטרות הלימודים

 • לפתח יזמות חינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית שתכליתה הסופית היא להשביח את עבודת המורה והלמידה המשמעותית בתחום התושב”ע.
 • להכיר ולהתנסות במתודות מגוונות לתכנון, הובלה וניהול יזמות תוך תיעוד ורפלקציה אישית.
 • לסייע למורי התושב”ע המשתלמים להבנות ידע מקצועי בהערכה פורמאלית לשם למידה (הל”ל מתוכננת מראש), ליישמו במסגרת עבודתם בבית הספר, להפיק מההתנסות משוב לשיפור הוראתם בתחום וכן להעריך את איכות ההערכה שבצעו במטרה להשביח את שיטות הוראתם.

נושאים עיקריים

 • המורה כיזם חינוכי-מיצוי כוחות ועוצמות אישיות.
 • יזמות חינוכי: מטרות עקרונות וניתוח דוגמאות.
 • תפיסות הערכה בזיקה לתהליכי הוראה-למידה-הערכה.
 • הפרדיגמה החינוכית עליה מבוססת הל”ל.
 • הכוונה עצמית בהוראת התושב”ע וטיפוחה באמצעות הל”ל.
 • כלים חלופיים (למבחנים) להערכת תהליכים ותוצרים/ תוצאות של למידה (כגון: מטלת ביצוע/ עבודת חקר
 • יומן לתיעוד למידה, תלקיט ועוד).
 • מאפייני תרבות כיתה התורמים לקידום הל”ל.
 • תפיסות ומחקרים בתחום התושב”ע.