מלאו את הטופס ונחזור אליכם

מורה יוזם ומטמיע תכניות – דרגה 7

תכנית דו-שנתית
שעות אקדמיות: 150 שעות
מועד: יום רביעי 19:15 – 16:00 (ייתכנו ימים נוספים בהתאם לרישום ולדרישות)

תכנית הלימודים לקראת דרגה 7 נועדה לפתח את יכולת היזמות החינוכית של המורה, תוך פיתוח חשיבה יצירתית ומערכתית. שילוב הלימודים התיאורטיים וההנחיה יאפשרו למורה לתרגם את יכולתו, לתהליכי ביצוע אשר יובילו להעצמה אישית, תוך יכולת לראות את הארגון שממנו הוא בא ולהתאים את היוזמה על פי צורכי הארגון, המורים, התלמידים והקהילה, צרכים ודילמות הקיימים בכיתה, בהתאם לחזון בית הספר. מטרת הלימוד היא הסתכלות יצירתית וחשיבה לקראת יישום. פיתוח היזמות החינוכית תתבסס על תיאוריות חינוכיות ועל גופי ידע תיאורטיים מתחומי דעת שונים. המורים ילמדו מהי חשיבה רפלקטיבית של תהליך הלמידה והוצאה לפועל של היוזמה.

מבנה התכנית

שנה א: לימודים עיוניים 45 שעות + 30 שעות הנחיה, ליווי וכתיבה.
שנה ב: לימודים עיוניים 45 שעות + 30 שעות הנחיה, ליווי וכתיבה.

קהל היעד

התכנית מיועדת למורים, גננות ולכלל עובדי ההוראה בדרגות 6 או 6+.

חובות

 • השתתפות פעילה.
 • הגשת הצעה ליוזמה חדשנית בתום השנה הראשונה.
 • תיעוד וביצוע היוזמה בשנה השנייה.

דרכי הוראה

הרצאות משתפות, קבוצות דיון, התנסויות ומפגשים בלמידה ברשת באמצעות אתר הקורס, ליווי והנחיה.

שכר לימוד

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.

גמול השתלמות לעו”ה

75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים.
סה”כ 150 שעות.

מטרות הלימודים

 • לפתח במורה יכולת יזמות חינוכית תוך פיתוח חשיבה יצירתית ומערכתית.
 • לתרום להשבחת עבודת המורה בבית הספר, להשבחת הסביבה הלימודית בה ולקידומו.
 • להתפתח מקצועית בקהילה שיתופית לומדת ומבנה ידע.
 • ללמוד ולהתנסות בתהליכי רפלקציה לשיפור ולפיתוח הלמידה והעשייה החינוכית.

נושאים עיקריים

 • חשיבה יצירתית.
 • כלים במחקר איכותני.
 • תיעוד ורפלקציה.
 • התווית תכנית פעולה.
 • העצמה אישית ומקצועית של המורה ככלי למצוינות.
 • הכרת המערכת הארגונית והניהולית של בית הספר.
 • הערכה בחינוך.