מלאו את הטופס ונחזור אליכם

הכשרת חונך ומלווה מומחה בדגש על אמנות ה-coaching

תכנית דו שנתית.
שעות אקדמיות: 150 שעות
מועד: יום ראשון 19:15-16:00

אופי הקורס

תפקידו של “המורה המלווה”/ “גננת מלווה” מורכב, ייחודי, שונה מהוראה בכתה ודורש מיומנויות הנחיה והדרכה. קידום מורים ובעלי תפקידים שונים לתפקיד החונכות והליווי – מאפשר לפתח העצמה אישית ויכולת מקצועית חדשה בתחום הפרטני-האישי, בתחום הפדגוגי-דיסציפלינארי ובתחום המערכתי-ארגוני. תוכנית זו נועדה להכשיר חונכים מומחים לתמיכה, לווי והעצמה של עובדי הוראה חדשים.

מבנה התכנית

75 ש’ בכל שנת לימודים (45 ש”ב שעות עיוניות, 15 ש”ב למידה התנסותית 15 ש”ב Supervision אישי).

קהל היעד

הקורס מיועד למורים וגננות בדרגות 6-8 המצבעים חונכות ו/או ליווי בפועל.

דרכי הוראה

הרצאות, שיח עמיתים, עבודה סדנאית, עבודה אישית, למידה מכוונת, דיונים רפלקטיביים והנחייה. קבוצות דיון ומשובים בפורום האתר.

שכר לימוד

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.

גמול השתלמות לעו”ה

75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שמת לימודים.
סה”כ 150 שעות.

מטרות הלימודים

 • הכשרת מורים וגננות חונכים מומחים לתמיכה, לווי והעצמה של עובדי הוראה חדשים.
 • טיפוח כישורי הנחיה והדרכה והתאמתם לצרכי המתמחה ועובד ההוראה החדש לשם התמקצעותו כאיש חינוך.
 • הקניית כלים ליצירת דיאלוג רפלקטיבי לשם תמיכה בהתפתחות מקצועית אוטונומית של המתמחה ועובד ההוראה החדש.
 • פיתוח דרכי הערכה לשם הערכת המתמחה ועובד ההוראה החדש לקראת קבלת רישיון לעסוק בהוראה.
 • פיתוח כלים להבניית תרבות קליטה ראויה בבית הספר ובמערכת החינוך.
 • פיתוח יכולות אימון ותקשורת מדרגות שונות.

נושאים עיקריים

 • עולמו של המורה המתחיל.
 • פיתוח כישורי הנחיה והיוועצות.
 • למידה התנסותית קבוצתית Supervision אישי על כישורי הדרכה.
 • הערכה כתהליך העצמה בהתפתחות מקצועית של עו”ה.
 • הנחיה לסטאז’ר למורה מתחיל בהתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 • למידה התנסותית קבוצתית Supervision אישי על אירועי הדרכה.