מלאו את הטופס ונחזור אליכם

הכשרת מורה חונך מלווה

תכנית שנתית
שעות אקדמיות: 30 שעות

קראו כאן את המכתב אל המורה החונך. ואת הפלייר למנהל.
הכשרת מורים וגננות חונכים שתפקידם להנחות ולהדריך את הסטאז’ר/ מורה מתחיל בשנת עבודתו הראשונה במערכת החינוך, לקראת קבלת רישיון ההוראה. משרד החינוך מייחס חשיבות רבה לתמיכה במורים בשנת ההתמחות, שהינה שנת ההוראה הראשונה. הצלחה בשנה זאת מהווה תנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה. תפקידם של המורים החונכים מורכב, ייחודי, שונה מהוראה בכיתה ודורש מיומנויות הנחיה והדרכה. קידום מורים ובעלי תפקידים שונים לתפקיד החונכות והליווי-מאפשר לפתח יכולת מקצועית חדשה בתחום הפרטני-האישי, בתחום הפדגוגי דיסציפלינארי ובתחום המערכתי-ארגוני.

לחצו כאן לצפייה בסילבוס

סילבוס הקורס המתוקשב

תנאי קבלה

  1. תואר ראשון ותעודת הוראה (.B.Ed ממכללה לחינוך/ .B.A ותעודת הוראה).
  2. וותק של 4 שנות הוראה לפחות.
  3. בוגרי קורס חונך ומלווה 30 שעות שלב א’

קהל היעד: התכנית מיועדת למורים וגננות במסגרת רפורמת “אופק חדש” בדרגות 2-6.
שכר לימוד: הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום בסך 65 ₪.
מתכונת הלימודים: מפגשים קבוצתיים (למעט שתי יחידות לימוד מתוקשבות) בהיקף של 30 שעות.
גמול השתלמות לעו”ה: 30 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש”.
תעודה: בוגרי הקורס שיעמדו בדרישות הקורס יקבלו תעודת מורה חונך/מלווה.